ALLITERATION MEANING IN TAMIL 2023: அலிட்டரேஷன் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

0
197
ALLITERATION MEANING IN TAMIL 2023: அலிட்டரேஷன் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?
ALLITERATION MEANING IN TAMIL 2023: அலிட்டரேஷன் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

ALLITERATION MEANING IN TAMIL: அலிட்டரேஷன் என்பது ஒரு சொற்றொடர் அல்லது வாக்கியத்திற்குள் தொடர்ச்சியான சொற்களில் அதே ஆரம்ப மெய் ஒலியை மீண்டும் செய்வதன் மூலம் வகைப்படுத்தப்படும் ஒரு இலக்கிய சாதனமாகும். சொற்களின் தொடக்கத்திலோ (ஆரம்பக் கூட்டுத்தொகை) அல்லது வார்த்தைகளுக்குள் அழுத்தப்பட்ட எழுத்துக்களில் இந்த மறுநிகழ்வு நிகழலாம்.

ஒரு தாள மற்றும் இசை விளைவை உருவாக்குவது, ஒரு குறிப்பிட்ட புள்ளி அல்லது சொற்றொடருக்கு கவனத்தை ஈர்ப்பது மற்றும் மொழியின் ஒட்டுமொத்த அழகையும் தாக்கத்தையும் மேம்படுத்துவதும் இணைச்சொல்லின் முதன்மை நோக்கமாகும்.

TO KNOW MORE ABOUT – APOSTROPHE PROMO CODE

இது முக்கியத்துவத்தைச் சேர்க்கலாம், குறிப்பிட்ட மனநிலையைத் தூண்டலாம் மற்றும் ஒரு எழுத்தின் ஓட்டம் மற்றும் கட்டமைப்பிற்கு பங்களிக்கலாம்.

ALLITERATION MEANING IN TAMIL 2023: அலிட்டரேஷன் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?
ALLITERATION MEANING IN TAMIL 2023: அலிட்டரேஷன் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

ORIGIN & HISTORY OF ALLITERATION WORD

ALLITERATION MEANING IN TAMIL: அலிட்டரேஷன் என்பது ஒரு இலக்கிய மற்றும் மொழியியல் சாதனமாகும், அங்கு ஒரு சொற்றொடர் அல்லது வாக்கியத்தில் தொடர்ச்சியான சொற்கள் ஒரே மெய் ஒலியுடன் தொடங்குகின்றன. “அலிட்டரேஷன்” என்ற சொல் லத்தீன் தோற்றம் கொண்டது.

இது லத்தீன் வார்த்தையான “அலிட்டரேஷியோ” என்பதிலிருந்து வந்தது, இங்கு “விளம்பரம்” என்றால் “டு” மற்றும் “லிட்டெரா” என்றால் “எழுத்து” என்று பொருள். லத்தீன் மொழியில் உள்ள வரையறை தோராயமாக “அதே எழுத்துடன் ஒரு ஆரம்பம்” என்று மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது.

அலிட்டரேஷனின் பயன்பாடு பழங்காலத்திலிருந்தே உள்ளது மற்றும் உலகெங்கிலும் உள்ள பல்வேறு மொழிகளிலும் கலாச்சாரங்களிலும் காணப்படுகிறது. “பியோவுல்ஃப்” போன்ற படைப்புகள் உட்பட, பழைய ஆங்கிலம் மற்றும் மத்திய ஆங்கிலக் கவிதைகளில் இது ஒரு முக்கிய அம்சமாக இருந்தது.

தாளத்தை உருவாக்கவும், நினைவாற்றலை அதிகரிக்கவும், வாய்வழி கதைசொல்லல் மற்றும் பின்னர் எழுதப்பட்ட படைப்புகளுக்கு கலைத்திறனை சேர்க்கவும் அலிட்டரேஷன் பயன்படுத்தப்பட்டது.

HI MEANING IN TAMIL 2023: ஹாய் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

பழைய ஆங்கிலம் மற்றும் ஸ்காண்டிநேவிய இலக்கியங்களில், கவிதைக் கட்டமைப்பின் அடிப்படை அம்சமாக எழுத்துப்பிழை இருந்தது. ஒவ்வொரு கவிதை வரியிலும் பொதுவாக இரண்டு அரை-கோடுகள் (அவை இடைநிறுத்தம் அல்லது கேசுராவால் வகுக்கப்படுவதால்) குறைந்தது இரண்டு அழுத்தமான எழுத்துக்களைக் கொண்டிருக்கும், மேலும் அந்த அழுத்தங்கள் பெரும்பாலும் ஒரே மெய் அல்லது மெய்யெழுத்துக் கிளஸ்டருடன் தொடங்குகின்றன.

இலக்கிய பாணிகள் உருவாகும்போது, சில கவிதை மரபுகளில் ஒரு முக்கிய அங்கமாக இருந்தது. இது பொதுவாக இடைக்கால ஐரோப்பிய இலக்கியங்களிலும், குறிப்பாக “சர் கவைன் மற்றும் கிரீன் நைட்” போன்ற படைப்புகளிலும் பயன்படுத்தப்பட்டது.

மறுமலர்ச்சிக் கவிதைகள் மற்றும் அதற்குப் பிறகும் உட்பட பல நூற்றாண்டுகள் முழுவதும் கவிதை மற்றும் மொழியைப் பல்வேறு வடிவங்களில் முன்மொழிதல் தொடர்ந்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது.

நவீன காலத்தில், கவிதையில் மட்டுமல்ல, விளம்பரம், முத்திரை, இலக்கியம் மற்றும் பல்வேறு வகையான எழுத்து வடிவங்களிலும் முக்கியத்துவம், ரிதம் மற்றும் நினைவூட்டல் சாதனங்களை உருவாக்குவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு முக்கியமான நுட்பமாகும், இது மொழிக்கு விளையாட்டுத்தனமான அல்லது இசைத் தரத்தை சேர்க்கிறது, வாசகரின் அல்லது கேட்பவரின் கவனத்தை ஈர்க்கிறது.

ALLITERATION MEANING IN TAMIL 2023: அலிட்டரேஷன் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?
ALLITERATION MEANING IN TAMIL 2023: அலிட்டரேஷன் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

EXAMPLES OF ALLITERATION WORD – ALLITERATION MEANING IN TAMIL

ALLITERATION MEANING IN TAMIL: அலிட்டரேஷன், இது சொற்களின் தொடரில் அதே ஆரம்ப மெய் ஒலியை மீண்டும் கூறுவது. இங்கே சில வார்த்தைகள் மற்றும் சொற்றொடர்கள் இணைவைப்பை நிரூபிக்கின்றன:

  1. Peter Piper picked a peck of pickled peppers – பீட்டர் பைபர் ஊறுகாய் மிளகாயை எடுத்தார்.
  2. Sally sells seashells by the seashore – சாலி கடலோரத்தில் கடற்பாசிகளை விற்கிறார்
  3. Betty bought butter but the butter was bitter – பெட்டி வெண்ணெய் வாங்கினார் ஆனால் வெண்ணெய் கசப்பாக இருந்தது
  4. Tiny Tommy trims the tall tree – சிறிய டாமி உயரமான மரத்தை ஒழுங்கமைக்கிறார்Mike’s motorcycle made a mighty noise – மைக்கின் மோட்டார் சைக்கிள் பலத்த சத்தம் எழுப்பியது
  5. Friendly frogs frolic in the forest – நட்பு தவளைகள் காட்டில் உல்லாசமாக இருக்கும்.
  6. Crazy cats climb cliffs courageously – பைத்தியம் பிடித்த பூனைகள் தைரியமாக பாறைகளில் ஏறும்.
  7. Dancing dolphins darted through the deep blue sea – நடனம் ஆடும் டால்பின்கள் ஆழமான நீலக் கடல் வழியாகச் சென்றன.
  8. Giggling girls gathered grapes from the garden – சிரிக்கின்ற பெண்கள் தோட்டத்தில் இருந்து திராட்சைகளை சேகரித்தனர்.
  9. Busy bees buzzed by the blooming flowers – பிஸியான தேனீக்கள் பூக்கும் பூக்களால் சலசலத்தன.
ALLITERATION MEANING IN TAMIL 2023: அலிட்டரேஷன் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?
ALLITERATION MEANING IN TAMIL 2023: அலிட்டரேஷன் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

SYNONYMS OF ALLITERATION WORD

ALLITERATION MEANING IN TAMIL: நிச்சயமாக! “ஒத்துரை” என்பதற்கு சில ஒத்த சொற்கள் இங்கே:

Consonance மெய்யெழுத்து
Initial rhyme ஆரம்ப ரைம்
Head rhyme தலை பாசுரம்
Phonetic harmony ஒலிப்பு இணக்கம்
Phonetic allusion ஒலிப்பு குறிப்பு
Consonantal rhyme மெய்யெழுத்து பாசுரம்
Repetition of initial sounds ஆரம்ப ஒலிகளின் மறுபடியும்
Phonemic repetition ஒலிப்பு மீண்டும்
Initial consonant repetition ஆரம்ப மெய் மீண்டும்

 

இந்தச் சொற்கள், இலக்கிய அல்லது கவிதை விளைவுக்கான ஒலிகளை மீண்டும் மீண்டும் கூறுவதை வலியுறுத்தும் வகைப்பாடு என்ற பரந்த கருத்தாக்கத்தின் மாறுபாடுகள் அல்லது குறிப்பிட்ட அம்சங்களை விவரிக்கின்றன.

ALLITERATION MEANING IN TAMIL 2023: அலிட்டரேஷன் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?
ALLITERATION MEANING IN TAMIL 2023: அலிட்டரேஷன் என்பதன் தமிழ் அர்த்தம் என்ன?

ANTONYMS OF ALLITERATION WORD

ALLITERATION MEANING IN TAMIL: “அலிட்டரேஷன்” என்பதன் எதிர்ச்சொற்கள், சொற்களில் ஆரம்ப மெய் ஒலிகளை மீண்டும் கூறாமல் அல்லது வேண்டுமென்றே தவிர்ப்பதை உள்ளடக்கிய கருத்துக்கள் அல்லது நுட்பங்களைக் குறிக்கும். இங்கே சில எதிர்ச்சொற்கள் உள்ளன:

Assonance

அசோனன்ஸ்
Consonant variation மெய் மாறுபாடு
Dissimilar sounds வித்தியாசமான ஒலிகள்
Vowel diversity உயிர் பன்முகத்தன்மை
Non-repetition of consonants மெய்யெழுத்துக்களைத் திரும்பத் திரும்பச் சொல்லாமை
Disparate sounds மாறுபட்ட ஒலிகள்
Phonetic variety ஒலிப்பு வகை

 

இந்தச் சொற்கள், குறிப்பிட்ட இலக்கிய அல்லது கவிதை விளைவுகளுக்குத் திரும்பத் திரும்பச் சொல்வதைக் காட்டிலும், வெவ்வேறு ஒலிகள் அல்லது பலவிதமான ஒலிகளில் கவனம் செலுத்தும் வகைப்பாட்டிற்கு எதிரான அணுகுமுறையைக் குறிக்கின்றன.