GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: பெண் குழந்தைகளுக்கு செந்தமிழில் பெயரிடுவோம்

0
29919
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: எங்களது தமிழ் அமுதம் (TAMIL AMUTHAM) இணையதளத்தில் பெண் குழந்தைகளுக்கு செந்தமிழில் பெயரிடுவோம் தொடர்பான முழுமையான தகவல்கள் மற்றும் அதன் குறிப்புகள் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.

GIRL BABY NAMES IN TAMIL / பெண் குழந்தைகளுக்கு செந்தமிழில் பெயரிடுவோம்

GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: இந்தப் பெயர்களில் பெரும்பாலானவை சங்கத் தமிழ்ச் சொற்களிலிருந்து வந்தவை பல பழங்காலத் தமிழ்ச் சொற்கள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பொருள்களைக் கொண்டுள்ளன. இன்று பெரும்பாலான தமிழர்களுக்கு தமிழ் பெயர்கள் இல்லாமல் இருப்பது நமது மதங்கள் தான்.

திரு தமிழ் இல்லை என்பதை நினைவில் கொள்ளவும். சமஸ்கிருத ஸ்ரீ தான், தமிழுக்கு ஏற்ப மாற்றப்பட்டது.

தமிழ் பெயர் வைப்பதே பெருமையாக இருக்க வேண்டும். இங்கே சில பழங்கால வார்த்தைகள் உள்ளன. இங்கே பல பெயர்கள் உள்ளன, அவை நவீனமானவை, ஆனால் பண்டைய வேர்களைக் கொண்டுள்ளன.

சங்கத்தில் உள்ள அகம் கவிதைகள் (சங்க இலக்கியத்தில் 75% க்கும் மேற்பட்டவை அகம்) நாயகி அல்லது நாயகனின் பெயர்கள் எதுவும் இல்லை. எல்லா வயதினரும் தாங்கள் கவிதைகளின் ஒரு பகுதி என்று உணர வேண்டும் என்று கவிஞர்கள் விரும்பினர், எனவே பெயர்கள் இல்லை.

 To Edit your Photo & Signature for TNPSC Application – TNPSC PHOTO COMPRESSOR

இருப்பினும், பெயர்களை இழந்துவிட்டோம். அவர்கள் அரசர்களையும் பிற கவிஞர்களையும் பெயரால் குறிப்பிடலாம். சங்கத்தில் உள்ள புலவர்களின் பெயர்கள் பொதுவாக அவர்களின் ஊர்களின் பெயர்களைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் அவர்களின் தொழில்கள் போன்றவற்றை விவரிக்கின்றன.

GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: புரத்தில், அசல் பெயருக்கு முன்னும் பின்னும் விவரிக்கும் உரிச்சொற்களால் மீண்டும் மிக நீண்ட அரசரின் பெயர்கள் உள்ளன. இது இந்த பழங்கால வார்த்தைகளை பெயர்களாகப் பயன்படுத்துவதில் ஒருவர் பெறக்கூடிய மிக நெருக்கமானதாகும். பழங்காலத் தமிழ்ச் சொற்களைப் பயன்படுத்தி நவீனப் பெயர்களைப் பயன்படுத்த வேண்டும்.

To Know more about – SBI EMI CALCULATOR 

பிற மொழிப் பெயர்களை நீங்கள் பகுப்பாய்வு செய்தால், அவையும் மொழியில் வெறும் ‘சொற்கள்’ மட்டுமே – அவை இறுதியில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட பெயர்களாக மாறும். தமிழில் உள்ள அன்பு போன்ற வடமொழிச் சொற்களை ‘ப்ரியா’ போன்றவற்றைப் பயன்படுத்துகிறோம்.

அப்படியொரு இனிய தமிழ்ச் சொற்களைப் பயன்படுத்தி நமக்குப் பழக்கமில்லை. அதை நாம் பெருமையுடன் மாற்ற வேண்டும். உலகின் பழமையான மொழிகளில் நமது மொழியும் ஒன்று. 2 ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய நம்பமுடியாத இலக்கியங்களைக் கொண்ட மொழிகள் மிகக் குறைவு.

மாலா, மாயா (இறக்காத அல்லது முடிவடையாத) மற்றும் அகிலா (அகில் மரம் – கழுகு) போன்ற பெயர்களை தமிழ் வேர்களைக் கொண்டு காட்டலாம். இருப்பினும், அவை சமஸ்கிருத அர்த்தங்களையும் கொண்டிருக்கின்றன (தமிழ் அர்த்தங்களிலிருந்து முற்றிலும் வேறுபட்டவை, தமிழ் சொற்களுக்கு எந்த தொடர்பும் இல்லை), அவற்றைத் தவிர்த்து, தெளிவான தமிழ் பெயர்களுக்குச் செல்வது சிறந்தது.

நம் குழந்தைகளுக்கு தமிழ் பெயர் வைப்பதில் பெருமை அடைவோம் என்று நம்புகிறேன்.

GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

செந்தமிழில் பெண் குழந்தைகள் பெயர்கள்

GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: அகிலா – Akila – comes from the fragrant wood akil from ancient Tamil

 • அகை – Akai – எழுதல், மலர், to rise, flower, flourish
 • அச்சிரா – Achira – from the அச்சிரம், meaning cold season
 • அரண்யா – Aranya – from the word அரண் (palace, fort)
 • அரிவை – Arivai (Young girl, like the word Mangai)
 • அணி – Ani – அழகு
 • அணிமலர் – Animalar, beautiful flower (from Akananuru)
 • அதரா – Athera – அதர் means வழி, path
 • அதிரா – Athira – அதிரல் – jasmine
 • அங்கவை – Angavai – பாரி மன்னன் மகள்
 • அங்கை – Angai – beautiful hands
 • அமரா – Amara – from ancient Tamil அமர் which means fitting, perfect, desire, strife
 • அமலா – Amala – (from அமலை that means செழிப்பு in ancient Tamil)
 • அமலி – – Amali – (from அமலை that means செழிப்பு in ancient Tamil)
 • அமலை – Amalai -(means செழிப்பு in ancient Tamil)
 • அம்மணி – Ammani – means beautiful gem – அம் means beautiful, மணி means gem
 • அயினி – Ayini (food, rice – like ‘food’ in Annapoorani)
 • அரலை – Aralai (Sangam Tamil word for அரளி flower)
 • அரும்பு – Arumbu – bud, மொட்டு
 • அருமை – Arumai
 • அலர் – Alar – to blossom
 • அலரி – Alari – flower
 • அன்னம் – Annam
 • அனிச்சா – Anicha – from அனிச்சம் பூ, a delicate flower
 • அறலி – Arali – water – from the word அறல்
 • அன்பு – Anbu
 • அழகி – Azhaki
 • அல்லி – Alli
 • அவிரா – Avira – comes from அவிர் which means bright
 • அவினி – Avini (name from Sangam Tamil), also means that which cannot be separated
 • ஆர்கலி – – Arkali – abundant, மிகுந்த, flood
 • ஆர்த்தி – Arthi – to give, ஆர் means kindness, beauty etc.
 • ஆரலி – Arali – from the word ஆரம் for சந்தனம்
 • இசை – Isai
 • இதழா – Ithazha – comes from இதழ், petal
 • இனியா – Iniya
 • இனிமை – Inimai
 • இன்சுவை – Insuvai
 • இன்தமிழ் – Inthamizh
 • இன்பா – Inba
 • இன்னிசை – Innisai
 • இளநிலா – Ilanila
 • இளவேனில் – Ilavenil
 • இழையினி – Izhaiyini (the word இழை means jewel in Sangam Tamil)
 • ஈரநிலா – Eeranila
 • உசிதா – Usitha – உசி means கூர்மை, sharp, smart
 • உவகை – Uvakai – happiness
 • எமி – Emi means தனிமை – a word from Sangam Tamil, it is a popular name in Japanese as well
 • எழில் – Ezhil
 • எழிலி – Ezhili – மேகம்
 • ஓவியா – Oviya
 • ஐது – Aithu (delicate, beautiful)
 • ஐயை – Aiyai – a princess, daughter of Chozha king Thithan
 • கண்ணகி – Kannahi
 • கண்ணம்மா- Kannamma
 • கண்மணி – Kanmani
 • கனலி – Kanali ( கனலி means sun)
 • கனிமொழி – Kanimozhi
 • கமனி – Kamani – comes from the Sangam Tamil word கமம், which means fullness
 • கமழ்மலர் – Kamazhmalar
 • கயல் – Kayal – Carp fish, which is shaped like big eyes
 • கயல்கண்ணி – Kayalkanni
 • கயல்விழி – Kayalvizhi
 • கயில் – perfection (occurs only twice in Sangam poems – Ainkurunuru 72, and Paripadal 12)
 • கல்வி – Kalvi
 • கலா – Kala – comes from Kalai for art (the word went into Sanskrit)
 • கலினி – Kalini – comes from கலி which means flourishing
 • கலை – Kalai
 • கலைச்செல்வி – Kalaiselvi
 • கவிகை – கையை கவிழ்த்து கொடுத்தல், generous giving
 • கவினி – Kavini – beautiful
 • கார்க்குழலி – Karkuzhali
 • காயா – Kaya – This is a dark purple flower
 • காந்தள் – Kanthal
 • காமரி – Kamari – The word காமர் means அழகு. It is different from the northern lanugage word காம (love)
 • கிம்புரி – Kimpuri (ornamental ring)
 • குந்தவி – Kunthavi
 • குறிஞ்சி – Kurinji – kurinji flower
 • குல்லை – Kullai – Thulasi
 • குவளை – Kuvalai – water lily
 • குழல்மொழி – Kuzhalmozhi
 • கொன்றை – Kondrai – golden yellow flowers from a large tree
 • கோதை – Kothai
 • கோமகள் – Komakal (princess)
 • சதிரி – Sathiri (Beautiful one)
 • சாரலா – Sarala – comes from the word சாரல், which in Sangam Tamil is mountain slopes, today it is rain drizzles
 • சாலினி – Salini from சால் meaning சிறந்த – In Maduraikanchi, சாலினி means a lady who has received god.
 • சிதரா – Sithara – comes for the word சிதர் which means raindrops and honey bee
 • சீர்த்தி – Seerthi means fame
 • சுதை – Suthai – சந்தனம்
 • சுடர்ஒளி – Sudaroli
 • சுனை – Sunai
 • செறி – Seri – Closeness, fullness
 • சென்னி – Senni – peak
 • செல்வி – Selvi
 • செவ்வி – Sevvi – perfection, beauty
 • ததரா – Thathara – Comes from ததர் meaning அடர்ந்த
 • தமிழ்செல்வி – Thamilselvi
 • தமிழ்மகள் – Thamilmakal
 • தமிழினி – Thamilini
 • தளி – Thali – raindrops
 • தளிர் – Thalir – tender leaf
 • தாமரை – Thamarai
 • தாரணா – Tharana (from the root word தார் – garland)
 • தாரணி – Tharani – மலர் மாலை, garland (தார் – garland, அணி – beautiful)
 • தாழை – Thaazhai
 • தாளினி – Thalini (a kind of medicinal tree)
 • தில்லை – Thillai – a kind of tree
 • துகிரா – Thukira – from துகிர் – coral, red
 • தென்றல் – Thendral
 • தேன்மொழி – Thenmozhi
 • நச்சினி – Nachini – விரும்பப்படுபவள், liked one
 • நந்தியா – Nanthiya – comes from நந்தி which means to flourish
 • நந்தினி – – Nanthini – comes from நந்தி – to flourish
 • நல்லினி – Nallini – Name of a Chera queen
 • நறுமலர் – Narumalar
 • நறுமுகை – Narumukai – beautiful flower bud
 • நறுமுகிழ் – Narumukizh – fragrant flower bud
 • நறுமை – Narumai – goodness, fragrance
 • நறுவீ – Naruvi, fragrant flower – வீ is பூ in Sangam Tamil
 • நளி – Nali – to be close
 • நளினா – Nalina
 • நளினி – Nalini – comes from நளி meaning close, one who is close
 • நனி – Nani – means abundance
 • நன்முகை – Nanmudai – means beautiful bud, Akananuru 223
 • நன்மொழி – Nanmozhi
 • நவிரா – Navira, comes from the Sangam word நவிர், which means top, mountain
 • நவ்வி – Navvi – baby deer
 • நித்திலா – Nithila – முத்து, pearls – from நித்திலம்
 • நிரல்யா – Niralya – நிரல் means orderly or perfect
 • நிலா – Nila
 • நிலானி – Nilani (from the root word நிலா)
 • நிறைமதி – Niraimathi
 • நீள்விழி – Neelvizhi
 • பவளம் – Pavalam
 • பசுமை – Pasumai
 • பன்மலர் – Panmalar
 • பனிமலர் – Panimalar
 • பாவை – Pavai
 • புகழினி – Pukazhini
 • புன்னகை – Punnakai
 • பூங்குழலி – Poonkuzhali
 • பூங்கொடி – Poonkodi (word from Sangam Tamil)
 • பூவை – காயா மலர் (a variety of dark blue flowers)
 • பைது – Paithu – means பசுமை, green, land, county
 • பைம்பொழில் – Paimpozhil
 • பொருநை – Porunai
 • பொற்கொடி – Porkodi
 • பொன்மணி – Ponmani
 • பொன்னி – Ponni
 • பொய்கை – Poykai
 • மகிழ்ச்சி – Makizhchi
 • மதி – Mathi – means நிலா
 • மதுகை – Mathukai – means strength
 • மதை – Mathai – means வனப்பு, beauty
 • மஞ்ஞை – Magnai – old Tamil word for peacock
 • மஞ்சு – Manju – மேகம், clouds
 • மஞ்சுளா – Manjula – from the word மஞ்சு
 • மங்கை – Mangai
 • மணிமலர் – Manimalar
 • மணிமொழி- Manimozhi -மணி meant sapphire in Sangam poems. This word is from the book ஐந்திணை ஐம்பது – பதினெண் கீழ்கணக்கு நூல்
 • மதுகை – Mathukai – it means strength, வலிமை
 • மயிலி – Mayili – from மயில் – In Hawaii where I live, Mai’li is a very fashionable name – they pronounce it Mayili
 • மலரவள் – Malaraval
 • மலர் – Malar
 • மலர்கொடி – Malarkodi
 • மலர்பொய்கை – Malarpoykai
 • மலர்மகள் – Malarmakal
 • மலர்விழி – Malarvizhi
 • மாதரி – Mathari – meaning ‘beautiful’ from the pure Sangam Tamil word – மாதர் (nothing to do with the word மாதர் which means women that is from Sanskrit)
 • மாயா – Maya – one that does not perish, அழியாதது – மாய் means that which perishes. This word occurs a lot in Sangam Tamil. There is also the Sanskrit ‘Maya’ which means illusion, which is a totally different word.
 • மாரி – means rain – a word from Sangam Tamil
 • மாலா – Mala, one is not dull or confused. மால் means confusion, being dull. This word occurs in Sangam tamil. There is also the Sanskrit ‘Mala’ which means garland. This word for garland occurs in both Tamil and Sanskrit, and scholars differ in their opinions about the origin.
 • மாலிமி – Malimi, means youthful
 • மின்னல் – lightning
 • மின்னொளி – Minnoli
 • மீனா – Meena – (from மீன் (fish) – a word thought to be from Sanskrit, in the past. Scholars have now identified it as a pure Tamil word)
 • முகை – Mukai (flower bud)
 • முல்லை – Mullai
 • முல்லைசெல்வி – Mullaiselvi
 • முளரி – Mulari means தாமரை
 • மெல்லியள் – Melliyal
 • மென்மலர் – Menmalar
 • மென்மை – Menmai
 • மென்மலர் – Menmalar (comes from Akananuru)
 • மென்மொழி – Menmozhi (comes from an ஐங்குறுநூறு poem)
 • யாழினி – Yazhini from the musical instrument யாழ்
 • வள்ளி – Valli (benevolence, bangles)
 • வளர்நிலா – Valarnila
 • வளர்பிறை – Valarpirai
 • வளர்மதி – Valarmathi
 • வாய்மை – Vaaymai
 • வீயா – Veeya (wealth)
 • வீரா – Veera (from the root word for bravery)
 • வெண்ணிலா – Vennila
 • வெண்பா – Venpa
 • வேல்விழி – Velvizhi
 • வைனி – Vaini from வை which means sharp

GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH A 

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Anouka – The one with the spirit of God
 • Arianna – The one who is holy; the one with peace
 • Ayushka – Refers to life
 • Ayoti – Denotes hopes for the future
 • Avira – The one who is brave and strong
 • Aadalarasi – A dancing princess
 • Aadhishakti – Goddess Parvati
 • Aadhilakshmi – Goddess Lakshmi
 • Aadumayil – A dancing peacock
 • Aamani – Spring season
 • Aaranam – Name of an ornament
 • Aaruthira – Softness
 • Aavani – First month of Tamil calendar
 • Aavirai – A flower’s name
 • Abiradhi – Delight
 • Adhithyaprabha – Illumination
 • Agalya – Beauty
 • Agalvili – The one with broad eyes
 • Agnaeyie – Daughter of fire
 • Aiswarya – Wealth
 • Ambika – Goddess Durga
 • Amudhini – Tasty food
 • Amirthakala – Delightful art
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH B

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Bhrithi – The one who is cherished, nourished
 • Bethani – Refers to God’s promise
 • Brija – Denotes seed
 • Bianca – Denotes the colour White
 • Bhavina – The one who is full of emotions
 • Basanti – Spring season
 • Bhagyalakshmi – Goddess of prosperity
 • Bhakti – Devotion
 • Bhoomi – Earth
 • Bhumika – Earth; another name of Sita
 • Bhuvana – Earth
 • Brinda – Radha
 • Bagavathi – Mother of Goddess
 • Bairavi – Goddess Durga
 • Banupriya – Wife of Sun God
 • Barsana – Birthplace of Radha
 • Baskarya – Spring season
 • Banumathi – Sun and moon
 • Bavalosini – Goddess Durga
 • Bavishya – Future
 • Binita – Modest
 • Bindu – Drop
 • Bhuvaneshwari – Goddess of Earth
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH C

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Canisa – The one who is very dear
 • Cithara – The one who is beautiful
 • Cynthia – Refers to Moon Goddess
 • Cinthana – The one who is always smiling
 • Chitrani – Refers to river Ganga
 • Chandrapushpa – Moon flower
 • Chandira – Moon
 • Chandrajyoti – Moon light
 • Chandrika – Moon
 • Chellamani – A small gem
 • Chellakili – A bird’s name
 • Chellakumari – Precious lady
 • Chellam – Valuable
 • Chellammal – Precious lady
 • Chinnamani – A small gem
 • Chithirai – Birth star
 • Chitra – Name of a river
 • Cholai – A small river
 • Catherine – Pure
 • Cavery – Name of a river
 • Chanchal – Active
 • Chandralekha – Phases of the moon
 • Charukeshi – The one who has beautiful hair

GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH D

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Dharini – Refers to the Earth
 • Dayita – The one who is beloved
 • Deleena – The one with good looks
 • Damyanti – Nala’s wife
 • Deepti – Flame
 • Daevi – Goddess
 • Devika – Goddess
 • Devmani – A precious stone
 • Dhanalakshmi – Goddess of wealth
 • Dheivachelvi – God’s gift
 • Divyasri – Spiritual light
 • Durgha – Goddess Durga
 • Dakshayani – Goddess Parvarti
 • Dakshina – Donation to priest
 • Dakshita – Beautiful
 • Damini – Lightning
 • Danika – Morning star
 • Danutra – Talented
 • Darshini – The one who blesses
 • Davina – Beloved one
 • Deepamala – Row of lamps
 • Deerthana – Holy water
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH E

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Ezhili – Refers to clouds
 • Elil – The one with beauty
 • Elina – The one who is pure and intelligent
 • Elisa – Means God is a Promise
 • Enaya – Care, Protection
 • Eila – The Earth
 • Eiravati – Lightening
 • Ela – Noble
 • Elampirai – Young crescent
 • Elamathi – Crescent moon
 • Elavarasi – Princess
 • Eswari – Goddess Parvarti
 • Eeshika – Goddess Parvarti
 • Ektaa – Unity
 • Elakya – Literature
 • Elayarani – Great queen
 • Ecchumati – River
 • Erina – Beautiful
 • Esha – Desire
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH F

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Fenna – Refers to a feeling of peace
 • Faloni – The one who is in charge
 • Firaki – Refers to fragrance
 • Fahima – The one who is intelligent
 • Fawiza – Victorious
 • Foolan – Flowering
 • Foolwati – Delicate as a flower
 • Foram – Fragrance
 • Falguni – Born in the Hindu month of Falgun
 • Freya – Goddess of love
 • Fulgitha – Flower
 • Fulki – Spark
 • Fullan – Blooming
 • Fullara – Wife of Kalketu
 • Fulmala – Garland
 • Faleesha – Indian tulip
 • Falina – Fruitful
 • Fareena – Happiness
 • Fathima – Daughter of Prophet Mohammad
 • Feeona – Beautiful
 • Felicina – Successful
 • Fioni – Fair
 • Fiya – Powerful
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH G

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Geshna – The one who sings well
 • Greyna – The one who is beautiful
 • Genvisha – Refers to a truthful princess
 • Gemine – Refers to the third sign of Zodiac
 • Gajanasindhu – A river’s name
 • Gajalakshmi – Goddess Lakshmi with an elephant
 • Gandharika – Princess
 • Giribala – Strong like a hill
 • Geetha – Song
 • Gayathri – Goddess Durga
 • Gautami – Wife of sage Gautam
 • Gaya – A holy city in India
 • Gnanamani – Bright gem
 • Godavari – Name of a river
 • Grhalakshmi – Goddess Lakshmi
 • Gunasundari – Beautiful
 • Gunavati – Virtuous
 • Gunavadivu – Symbol of good character
 • Geethavaani – Affinity with music
 • Gamini – Walk
 • Gandhali – Flower’s fragrance
 • Ganika – A flower
 • Garthika – Beautiful
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH H

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Heathuri – Refers to a Study Goddess
 • Hemal – Something that is golden
 • Hasita – The one who is always happy
 • Hitarthi – Denotes love; good-thinking
 • Hiranmayee – The one who is deer-like; something that is golden
 • Himaadri – Refers to a snow mountain or the Himalayas
 • Haarshini – Cheerful
 • Haasini – The one who smiles always
 • Haleema – Gentle
 • Hamrithavarshini – Rain raga
 • Hamshika – Goddess Saraswati
 • Hanisha – Beautiful night
 • Haniska – Grace
 • Hanshika – Swan
 • Harijatha – Fair-haired
 • Harika – Lord Vishnu
 • Harina – Deer
 • Harinika – Goddess of Vasu
 • Harinyai – Goddess Lakshmi
 • Harismita – Deer-like eyes
 • Harshada – Bringer of happiness
 • Harshika – The one who smiles always
 • Harshita – Bringer of happiness
 • Haruni – Messenger-ship
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH I

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Ithazh – Denotes the petals of a flower
 • Imani – The one who is trustworthy
 • Iniya – The one who is sweet
 • Ishva – Refers to a spiritual teacher
 • Inrani – Refers to the spouse of Lord Indira
 • Idhaya – Heart
 • Ila – Earth
 • Ilaagiya – A classic
 • Ilakkiya – A classic
 • Ilamathi – Young moon
 • Ilamayil – Young peacock
 • Ilampirai – Young crescent
 • Ilanangai – Youthful girl
 • Ilavalagi – Young and beautiful
 • Illavenil – Spring
 • Inbha – Happiness
 • Indhirani – Goddess of Sky
 • Indhumati – Goddess Parvati
 • Indirabala – Daughter of Indra
 • Indiya – Knowledgeable
 • Indrasena – Daughter of king Nala
 • Induja – River Narmada
 • Indukala – Moon light
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH J

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Juana – Denotes God’s gift
 • Jiyana – Refers to the belief ‘God is gracious’
 • Jeiya – Refers to sweetheart
 • Jayne – The one who is victorious
 • Jaanavi – Mother
 • Jaasritha – Goddess Lakshmi
 • Jagadeshwari – Queen of world
 • Jagathi – Of the universe
 • Jaishna – Clarity
 • Jaishree – Goddess of victory
 • Jaitashri – A music raaga
 • Jalaja – Water
 • Jamelia – Beautiful
 • Jamini – Night
 • Janaki – Wife of Lord Rama
 • Janaknandini – Daughter of king Janak
 • Janapriya – Loved by whole world

GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH K

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Kyvalya – Refers to Heaven
 • Kshirsa – Refers to Goddess Laxmi
 • Koyel – Refers to the cuckoo bird
 • Keiyona – Refers to the morning star
 • Kashvi – Something that shines brightly with a glow
 • Kalpita – The one who is imaginative and creative
 • Kaaveri – A river
 • Kaavia – Full of imagination
 • Kaavya – Poetry
 • Kahini – Story
 • Kairavi – Full moon
 • Kajal – Kohl
 • Kajori – Goddess Parvati
 • Kalika – A bud
 • Kalpana – Imagination
 • Kalyani – Beautiful
 • Kamala – Lotus
 • Kamana – Desire
 • Kamika – Desired one
 • Kaamini – Full of love
 • Kanaga – Gold
 • Kanan – Garden
 • Kanitha – Iris of the eye
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH L

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Lina – Refers to the feeling of being alive
 • Lisa – Refers to the oath of God
 • Lasya – The one who is graceful
 • Latika – Something that is related to a Rose
 • Lirisha – Refers to a beautiful angel
 • Laboni – Graceful
 • Lajwanti – Sweet
 • Lakesha – Life
 • Laksha – Aim
 • Lakshmi – Goddess Lakshmi
 • Lakya – The one who is born on Thursday
 • Lalima – Beauty
 • Laranya – Graceful
 • Latha – Divine wine
 • Laura – Crowned with Laurels
 • Lavana – Lustrous
 • Lavani – Grace
 • Laveena – Beautiful
 • Lavika – Grace
 • Layla – Dark beauty
 • Leena – Devoted one
 • Lerusha – Princess
 • Lijitha – Attractive
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH M

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Mysha – The one who is happy for entire life
 • Mythri – Denotes friendship
 • Mishty – Someone who is a sweet person
 • Mishaye – Denotes gift of love
 • Medhavi – The one who is wise and very intelligent
 • Maadharasi – Queen of women
 • Maadhavi – Sage woman
 • Maalai – Garland
 • Maalika – Garland
 • Maalini – Beautiful as flowers
 • Maanasi – With sound mind
 • Maanika – Ruby
 • Maanyatha – Beliefs
 • Maargali – An auspicious month
 • Maari – Monsoon season
 • Maasila – Flawless
 • Maathangi – Goddess Amman
 • Maathangini – Goddess Parvati
 • Madeshwari – Name of a Goddess
 • Madhubala – Sweet girl
 • Madhuksara – The one who showers honey
 • Madhulekha – Beautiful
 • Madhulmalati – Flowering creeper
 • Madhurima – Nectar
 • Madhuvanti – Sweet
 • Magadhi – Flower
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH N

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Nalina – Refers to dainty
 • Navira – Refers to peak
 • Niti – Denotes rules and morality
 • Nadia – Refers to the caller
 • Netra – Refers to eyes
 • Naisha – The one who is special
 • Naavarasi – Magnificent poetess
 • Nabanita – New life
 • Nabhanya – Celestial
 • Nadanamani – Beautiful dancer
 • Nagajothi – Snake
 • Naganika – Serpent maiden
 • Nageshwari – Goddess of serpents
 • Nakshatra – Constellations
 • Nalayani – River
 • Nalinaksha – Lotus-eyed
 • Namratha – Obedient
 • Nanditha – Happiness
 • Nanthini – Goddess Parvati
 • Narthana – Dance
 • Natthamarai – Lotus flower
 • Navaneetha – Newly lit lamp
 • Navanisha – New night
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH O

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Ovya – Someone who is artistic; Denotes a beautiful drawing
 • Onella – Denotes light
 • Olimani – The one who is brilliant
 • Onalika – Refers to the daughter of Natraj
 • Orpita – Denotes an offering
 • Odathi – Something refreshing
 • Olichudar – Brilliant
 • Olikodi – Brilliant
 • Olimani – Brilliant
 • Olivia – Olive tree
 • Oliyarasi – Brilliant
 • Onania – A glow of red diamond
 • Oormila – Princess of Mithila
 • Oppila – Unique
 • Ovia – A painting
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH P

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Pirai – Denotes the crescent moon
 • Parina – Refers to a fairy
 • Pavai – Refers to a young lady
 • Pricy – Something that is new
 • Polivu – Refers to beauty personified
 • Prisha – Refers to west
 • Paadini – A pleasing song
 • Paavai – A beautiful girl
 • Padhumai – Soft
 • Padma – Goddess Lakshmi
 • Padmaja – Divine lotus
 • Padmini – Lotus pond
 • Palak – Eyelashes
 • Pallavi – Intelligence
 • Palnila – Beauty
 • Pameela – Honey
 • Para – Supreme
 • Paravi – A bird
 • Parimala – Fragment
 • Parinita – Expert
 • Parmita – Wisdom
 • Parnika – Small leaf
 • Parul – A flower
 • Parvati – Wife of Lord Shiva
 • Parvini – Festival
 • Paveena – Freshness
 • Pavitha – Pure
 • Payal – Foot ornament
 • Pihu – Chirping sound
 • Pooja – Prayer
 • Poonam – Full moon night
 • Poorani – Lot of goodness
 • Poorna – Complete
 • Poorva – Elder
 • Pouravi – Rising sun
 • Prachi – First ray of sun
 • Pradnya – Wisdom
 • Pragati – Progress
 • Prajina – Shine of gloriness
 • Pranali – Method
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH Q

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Quincy – Queen-like
 • Quiyl – A bird
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH R

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Rupriya – Someone who is beautiful or pretty
 • Ruhin – Refers to spirituality; sacredness; divinity
 • Ritshika – Denotes traditionalism
 • Ritheka – Refers to a small river or stream
 • Riona – Someone who is royal or queenly; Celtic
 • Renuga – Refers to Goddess Durga
 • Ranya – Refers to being pleasant; assertive; aggressive
 • Raaga – Belongs to music terms
 • Rabikshini – Brave
 • Rachana – Creation
 • Rachita – Creator
 • Radha – Beloved of Lord Krishna
 • Radhani – Worship
 • Radhika – Beloved of Lord Krishna
 • Ragamalika – Raga played by Lord Vishnu
 • Ragavarthini – Elevation
 • Ragavi – Lord Shiva
 • Raghini – A musical note
 • Rahini – Goddess Saraswati
 • Rajakumari – Princess
 • Rajalakshmi – Goddess Lakshmi
 • Rajani – Night
 • Rajanya – Kingly
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH S

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Selvi – Denotes richness
 • Sashi – Someone who is talented
 • Sesha – Someone with a good behaviour
 • Saahana – Long life
 • Saaliha – Useful
 • Saanvi – Rainbow
 • Sabeena – Beautiful
 • Sabiha – Beautiful
 • Sabitha – Sunshine
 • Sachika – Lord Krishna’s flute
 • Sachita – Consciousness
 • Saadhna – Worship
 • Saesha – Great desire
 • Sagari – Of the ocean
 • Sagneya – Sweet
 • Sahaja – Natural
 • Saheli – Friend
 • Sahitya – Knowledge
 • Sailaja – Goddess Parvati
 • Saira – Happy
 • Sajani – Loving
 • Sakshi – Witness
 • Salena – Moon
 • Salini – Fixed abode
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH T

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Tiara – Denotes life
 • Trina – Refers to a daughter
 • Tamili – Refers to a Tamil girl
 • Tishya – Refers to a star
 • Taanusiya – Great devotee
 • Taanvi – Delicate one
 • Taarika – Sage Shandilya’s daughter
 • Tabitha – Beauty
 • Tabu – Excellent
 • Taini – Happy
 • Tajana – Princess
 • Tamanna – Wish
 • Tamara – Spice
 • Tamayanti – A Tamilian queen
 • Tamiloli – Brilliant
 • Tanavya – Daughter
 • Taneesha – One who is born on Monday
 • Tanika – Rope
 • Taniska – Goddess of gold
 • Tanmaya – Absorbed
 • Tannishtha- Dedication
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH U

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Usidha – Something that is sharp and better
 • Udichi – The one who grows with prosperity
 • Umika – Refers to Goddess Parvati
 • Udantika – Great
 • Udaya – Dawn
 • Udayadi – Intensifying
 • Udhaya – Rising sun
 • Udiramalar – Bright flower
 • Udisha – First ray of sun
 • Ujjwala – Bright
 • Ulagaarasi – World’s queen
 • Ulagammal – World’s mother
 • Ulagu – World
 • Ullalagi – Inner beauty
 • Ullasini – Always ecstatic
 • Uma – Goddess Parvati
 • Umadevi – Goddess Parvati
 • Umarani – Goddess Parvati
 • Umayal – Goddess Parvati
 • Umisha – Lovely
 • Unmaiaarasi – Honest
 • Unnati – Progress
 • Upasana – Worship
 • Urmi – Wave
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH V

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Venya – Refers to God’s gift; the one who is lovable
 • Vincy – Refers to victory
 • Venuka – Refers to flute
 • Vaanadhi – Milky way
 • Vaagai – A beautiful flower
 • Vaani – Speech
 • Vaanika – Sita
 • Vaannila – Moon
 • Vaanusha – Rain
 • Vaasuki – Learned
 • Vadhana – Face
 • Vadivu – Expressed
 • Vadivukarasi – Lord Ranganathan
 • Vagini – Good speaker
 • Vagisha – Goddess Saraswati
 • Vahini – Flowing
 • Vaibhavi – Intelligent
 • Vaidehi – Sita
 • Vaijanthi – A flower
 • Vainavi – Gold
 • Vaishali – Fortunate
 • Vakini – One who recites
 • Valarmathi – Growing moon
 • Valarnila – Growing moon
 • Valarpirai – Encouraging
 • Vallavi – Dream girl
 • Vallika – Creeper plant
 • Vallimayil – Sita
 • Vamika – Goddess Durga
 • Vamini – Female half of God
 • Vamshika – Flute
 • Vanaja – Daughter of forest
 • Vanampadi – Melodious
 • Vanathi – Of the forest
 • Vandana – Worship
 • Vaneesa – Pure
 • Vani – Muse
 • Vania – Butterfly
 • Vanika – Sound
 • Vanisha – Pure
 • Vanishri – Goddess Saraswati
 • Vanita – Graceful lady
 • Vanjikodi – Daughter of Raja Shanmugavel
 • Vanjula – Goddess Mahalakshmi
 • Vanmala – Wildflower garland
 • Vanmayi – Goddess Saraswati
 • Vannakili – Wild flower
 • Vantana – Welcoming
 • Varada – Goddess Lakshmi
 • Varalakshmi – Mahalakshmi
 • Varana – Name of a river
 • Vardhini – Goddess Parvati
 • Vinoliya – Sky spark
 • Vishnuka – True beauty
 • Vismita – Amazement
 • Vithika – Pathway
 • Vithiyaa – Wisdom
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH W

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Wamika – Goddess Durga
 • Wamil – Beautiful
 • Womaayal – Name of a Goddess
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH Y

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Yaalini – Melodious
 • Yachana – Prayer
 • Yahavi – Bright
 • Yogeswari – Adept in yoga
 • Yogita – One who can concentrate
 • Yojna – Planning
 • Yoshini – Think
 • Yoshita – Woman
 • Yovani – Young lady
 • Yugaa – Years
 • Yugitha – Goddess Lakshmi
 • Yuhisha – Path to heaven
 • Yuktha – Absorbed
 • Yukthi – Strategy
 • Yutika – Flower
 • Yuvasri – Beautiful
 • Yuvani – Flower
 • Yuvarani – Young queen
 • Yuvati – Young lady
 • Yuvika – Young lady
 • Yuvina – Young lady
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023
GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023

GIRLS BABY NAMES START WITH Z

 • GIRL BABY NAMES IN TAMIL 2023: Zaheera – Expression
 • Zanjeer – tasty
 • Zarina – Gold one
 • Zeena – A hospitable woman
 • Zulekha – Brilliant beauty